Studio 5 utvider!

Etter et suksessrikt første driftsår preget av sterk vekst utvider Studio 5 både areal, satsingsområde og bemanning for å holde tritt med utviklingen